Kunsthall Grenland

Grenland er mer enn rosemaling og landbruk

Lange sjøfarts- og industritradisjoner har dannet livsgrunnlaget for mange generasjoner. Gjennom sin virksomhet vil kunsthallen speile kunstneriske, teknologiske og sosiale endringer i samfunnet.

Derfor er designprofilen bygget opp med en farge, symboler og et utrykk som transformerer og setter den industrielle arven inn i en helt ny sammenheng

Prosjektet vant Norsk design- og arkitektursenters Merket for god design i 2014.

Skagerrak Sparebank
Laugstol