Protekt IT

Prosjekt: Logo/profil
Kunde: Protekt IT
Lansert: Februar 2017
Nettsted: protektit.no

Protekt IT ble etablert i 2010 og mente tiden var inne for å friske opp selskapets logo og visuelle profil. Vi har laget en logo der fuglen symboliserer digitale signaler, mens støtteelementet som er bygget opp av trekanter satt i system, er et visuelt uttrykk for at Protekt IT «løser kundenes digitale puslespill».

Protekt IT leverer tjenester og produkter som datautstyr, skytjenester, samordnet kommunikasjon, telefoni, kasseløsninger, programvareutvikling og nettsider – og har naturlig nok selv stått for vellykket implementering av den nye profilen på egen web.

Logo /skilt

Profil, fontfarge

Brevark

Brækhus stempel